Firmy v sekcií Sledovanie kvality služieb

 • Certifikácia manažérskych systémov
  Poskytujeme kompletnú certifikáciu manažérskych systémov. Certifikácia ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 3834, ISO/IEC 27001, ISO...
  0
  Zvolen
 • Kalibrácia, overovanie a skúšky etalónov a meradiel.
  Slovenská legálna metrológia kontroluje, presne a spoľahlivo overuje, kalibruje a certifikuje široké spektrum meradiel, etalónov a meracích...
  0
  Banská Bystrica, Bratislava, Košice
 • utajené hodnotenie hotelov a reštaurácií
  Profesionálne hodnotenie kvality služieb a personálu v hoteloch a reštauráciách pomocou utajených...
  0
  Bratislava