Výruby, orezávanie a rizikové výruby stromov

Vyruby.sk

Ponúkame služby v oblasti starostlivosti o dreviny a to nasledovne: výruby, orezávanie stromov, rizikový vyrub, výsadba a starostlivosť o dreviny.

Služby:

Zameriavame sa na služby v oblasti údržby drevín a to: rizikové výruby stromov, výkonávanie odborných rezov, poradenstvo.

Váš hlas: Žiadné (1 vote)

Ďalšie firmy s podobným zameraním: