Plastoplan SK, s. r. o.

Distribúcia termoplastických granulátov a farebných koncentrátov s orientáciou na slovenský trh.

Ponuka:

Lexan, Noryl, Terluran, Cycolac, ABS, Saxalac, Luran S, ASA, Saxatec, Polystyrol, Terlux, Saxalac, Capron, Technyl A, Saxamid, Technyl B, Saxamid, Technyl C, Saxamid, Terblend, Saxaloy C, Valox, Lupox, Saxadur, Saxalon, Cycoloy, Lupoy, Saxaloy A, Geloy, Saxaloy

Váš hlas: Žiadné (1 vote)

Kontaktné údaje

Mobil: + 421 911 213 811
Kontaktná osoba: Ing. Bronislav Gajdoš
Tel.: +421 31 788 12 01
FAX:+421 31 789 07 81
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Trnavská cesta 99, 926 01 Sereď

Firemné údaje

IČO: 35783753
IČ DPH: SK2020233732