AUTOŠKOLA

Tibor Holúbek - AUTOŠKOLA Profesionál

Naša spoločnosť Vám ponúka základný výcvik vodičov na všetky druhy VO: M, A, B, T, C, E, D, a kurzy, ktoré sú uvedené v našej ponuke služieb. Kurzy otvárame nonstop podľa požiadavky aj základné, rozširovacie aj diaľkové na všetky skupiny. Naše strediská máme:
  • v Galante na ul. Šafárikovej č.442/15
  • v Seredi Základná škola na Garbiarskej ul.
  • v Šali-Veči budova COV na Hollého ul. č.9
  • vo Veľkých Úľanoch na Základnej škole, v Tomašikove na Miestnom kultúrnom stredisku
  • v Trsticiach na Základnej škole
  • v Dunajskej Strede na Súkromnej strednej škole dr. Ozoráka
  • v obci Topoľníky na TJ a v Zlatých Klasoch na Súkromnom strednom odbornom učilišti.
Plánované akcie na mesiac Júl a August 2007  Vv rámci akcie „ Leto s Autoškolou Profesionál - Tibora Holúbka“ každý frekventant našej autoškoly dostane zadarmo: sadu cvičných testov a CD s nahratým materiálom potrebným pre výcvik v autoškole.  Naša autoškola zabezpečuje v mesiaci august spolu s Klubom Historických Vozidiel v Galante, už IV. Ročník jazdy zručnosti historických vozidiel a historických motocyklov, a ako sponzor akcie prispieva aj krásnymi víťaznými pohármi a cenou majiteľa autoškoly. Akcia sa nazýva „ Galantský Ovál“ a organizuje sa v prvý deň otvorenia Galantských trhov. Autoškola počas celého dňa bude, pri svojom stánku, poskytovať výrazné zľavy každému kto sa prihlási v ten deň na vodičský výcvik do našej autoškoly.

Služby:

Naša spoločnosť Vám ponúka: Základný výcvik vodičov na všetky druhy VO: M, A, B, T, C, E, D Doškolovacie kurzy vodičov na všetky druhy VO Základný výcvik inštruktorov na všetky skupiny IO Doškolovacie kurzy inštruktorov na všetky skupiny IO Kurzy a doškoľovacie kurzy strojníkov vysokozdvižných vozíkov Revízie vysokozdvižných vozíkov Školenie obsluhy stavebných strojov a zariadení (32 druhov st. strojov). Školenie a výcvik obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení Školenie vodičov z povolania, referentských vozidiel, opravárov, údržbárov, vedúcich pracovníkov z Vyhl.SÚBP š. 208/91 Zb. a zákona č.121/2004 Z.z. Školenie obyvateľov v rámci civilnej obrany zákon č.42/1994 Z.z. NR SR. Komplexné poradenstvo v oblasti motorizmu a s tým súvisiacich právnych predpisov. Súdnoznalecké posudky na motorové vozidlá prostredníctvom našich súdnych znalcov. Kurzy pedagogického minima prostredníctvom firmy Aristoteles akreditovanou MŠ-SR Psychologické vyšetrenia prostredníctvom firmy Salvus s certifikátom v dopravnej psychológii. Kurzy povinnej základnej kvalifikácie vodičov a pravidelného výcviku vodičov na základe zákona NR SR č. 280/2006 Z.z.

Referencie:

Výsledky našej činnosti si môžete pozrieť na web stránke Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Naša profesionalita a Vaša spokojnosť sú pre nás najlepšou vizitkou.

Váš hlas: Žiadné (Počet hlasov: 20)

Kontaktné údaje

Mobil: p. Holúbek 0908 723 337, p. Juhász 0915 728 575, p. Váry 0905 966 120
Kontaktná osoba: Holúbek Tibor, Bc.
Tel.: +421 31 702 11 75
FAX:+421 31 702 11 75
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Tibor Holúbek, Autoškola PROFESIONÁL Šafárikova ulica č. 442/15924 01 Galanta

Firemné údaje

IČO: 40896480
DIČ: 1039250806
IČ DPH: SK1039250806