Stavebné povolenie na kľúč - Mať domov je teraz jednoduchšie

AddCare s.r.o.

Inžinierska činnosť: Zastupovanie fyzických a právnických osôb v územnom konaní a vybavenie územného rozhodnutia Zastupovanie fyzických a právnických osôb v stavebnom konaní a a vybavenie stavebného povolenia Zastupovanie fyzických a právnických osôb v kolaudačnom konaní a vybavenie kolaudačného rozhodnutia Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) s pôsobnosťou predovšetkým : Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Žilinský kraj Zabezpečujeme aj: Projektová dokumentácia všetkých stupňov - občianske stavby, inžinierske stavby (komplexné architektonické služby) Statické posudky Geometrické plány, Vytýčenie stavby na pozemku Inžiniersko-geologické prieskumy, hydrogeologické prieskumy Energetické certifikáty ku kolaudácii Ohlásenia drobných stavieb Stavebné povolenia na reklamné, informačné alebo propagačné zariadenia (billboardy) Povolenia a projekty pri zatepľovacích prácach Dodatočné stavebné povolenia (Legalizácia stavieb) Povolenia na odstránenie stavby tzv. búracie povolenia, rozkopávkové povolenia Povolenia na vodné stavby Zmeny dokončených stavieb, Povolenie terénnych úprav, prác a zariadení Zmeny v užívaní stavieb Povolenia na užívanie/Prevádzkové povolenia - merania a doklady na vydanie povolenia na užívanie stavby Rozhodnutia o pridelení súpisného čísla Zápis stavby do katastra nehnuteľností Vyňatie odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF Zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, vecné bremená, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností) Zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete (SPP, elektrická energia) Zastupovanie v konaní o štátnom stavebnom dohľade Odborné preklady Iné

Služby:

Stavebné povolenie na kľúč - Mať domov je teraz jednoduchšie! Netrápte sa s vybavovaním stavebného povolenia! Zabezpečíme pre Vás komplexné projekčné a inžinierske služby (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, EIA).

Váš hlas: Žiadné (Počet hlasov: 13)

Ďalšie firmy s podobným zameraním:

Kontaktné údaje

Mobil: 0948472023
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Nahácka
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Sládkovičova 2051/52
PSČ: 927 01
Mesto: Šaľa

Firemné údaje

Obchodné meno:
AddCare s.r.o.
IČO: 47496592
DIČ: 2023926355