Podmienky používania prezentácií

Profil firmy bude do katalógu Starting.sk zaradený ak:
 • profil bude prezentovať subjekt zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri.
 • subjekt, ktorý sa prezentuje, pôsobí na území SR.
 • odkaz na domovskú stránku má doménu .sk, .eu, .com alebo .net.
 • všetky informácie budú zapísané výlučne v slovenskom jazyku.
 • obsah pridaného odkazu nie je v rekonštrukcii a je plne funkčný.
 • obsah profilu nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi SR.
 • obsah profilu je prínosný pre jeho návštevníkov.
 • obsah netvorí erotiku, sex alebo porno.
 • informácie v profile budú zapísané s diakritikou a gramaticky správne.
 • pridané informácie v profile budú súvisieť s jeho obsahom.
 • profil obsahuje aspoň jeden kontaktný údaj.
 • odkaz v katalógu sa ešte nenachádza.
Pravidlá pri vyplnení profilu
 • Názov - môže obsahovať max. 70 znakov. Začína veľkým písmenom, za ktorým nasledujú malé písmená. Nie je povolený napísať iba veľké písmená. Nie je povolené v názvu používanie kľúčových slov, superlatívov ako "najlepší, najväčší, najlacnejší", názov adresy alebo iných slov, ktoré nie sú samotným názvom firmy.
 • Slogan/činnosť - môže obsahovať max. 60 znakov. Začína veľkým písmenom, za ktorým nasledujú malé písmená. Nie je povolený napísať iba veľké písmená.
 • Zameranie - max. počet kategórií je 5.
 • Sídlo - sídlo pôsobenia firmy musí byť pravdivé, podľa lokalitného pôsobenia firmy.
 • Predmet činnosti - Musí obsahovať viac než 10 slov. Je určený na podrobnejšie špecifikovanie samotnej činnosti firmy. Musí tvoriť zmysluplné vety. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová.
 • Adresa sídla - Musí byť uvedená podľa skutočnosti.
 • Všeobecné informácie - Je určený na podrobnejšie špecifikovanie ponúknutého tovaru, služieb a referencií. Musí tvoriť zmysluplné vety. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová. Nie je povolený napísať iba veľké písmená.
 • Kontaktné údaje - Musia byť uvedené podľa skutočnosti.
 • URL adresy - Musia byť funkčné a nesmú byť v rekonštrukcií.
 • Messenger - Musia byť uvedené podľa skutočnosti.
 • Firemné údaje - Musia byť uvedené podľa zápisu v príslušnom registri.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť informácie v profiloch, v prípade, že sú v rozpore s pravidlami registrácie profilov, alebo nie sú v súlade so skutočnosťou, alebo na domovskej stránke firmy sú uvedené inak. Prevádzkovateľ nie je povinný o týchto zmenách informovať užívateľa. Čas zaradenia odkazu Ak nebude porušené žiadne z pravidiel registrácie profilov, profil bude zaradený najneskôr do 30 pracovných dní od jej registrácie. O zaradení profilu do katalógu Starting.sk bude informovať prostredníctvom e-mailu. E-mailová komunikácia Vytvorením konta na Starting.sk užívateľ súhlasí aby dostával informačné, alebo propagačné e-maily do svojej e-mailovej schránky. Záverečné ustanovenia Všetky odkazy sú overované a potvrdzované prostredníctvom administrátora. Administrátor si vyhradzuje právo nezaradiť do katalógu Starting.sk profily, ktoré nezodpovedajú kritériám pre zaradenie a neinformovať užívateľa o nezaradení profilu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmenách pravidiel informovať užívateľa. Pravidlá sú k dispozícií užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa. Ako používa toto webové sídlo súbory cookie Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Typy súborov cookies sú (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať. Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.