Plánujte produktívne s novým motivačným diárom >>

Vykurovanie stavieb, hál a domácností

Ohrievače Master

Kvalitný slovenský eshop zameraný na predaj profesionálnych a ko aj domácich ohrievačov. Ponukáme široků paletu profesionálných ohrievačov pre vykurovanie staveb, dílní, hál, stanov a podobně. Mobilné ohrievače Master jsou známé po celom svetě jedinečnou kvalitou i výkonom a na slovenskom trhu v podstatě nemajú ve svej triedě konkurenciu.

Ponuka:

Plynové ohrievače na propán-bután - sú výhodné vďaka vysokému výkonu a súčasne nízkej obstarávacej cene. Naftové ohrievače pre vyhrievanie hál a stavieb - ú vhodné najmä pre vyhrievanie hál alebo hrubých stavieb. Naftové vyhrievanie patrí medzi najlacnejšie formy vyhrievania

Služby:

Profesionálne služby v predaji a poradenstve s modernými ohrievačmi na slovenskom trhu. Dlhročné skúsenosti a kvalitné sluŽby

Váš hlas: Žiadné (1 vote)

Ďalšie firmy s podobným zameraním:

Microformat

Kontaktné údaje

Mobil: 0902 262 855
Kontaktná osoba: Pavol Mayer Čajka
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Klincová 37
PSČ: 821 08
Mesto: Bratislava

Firemné údaje

Obchodné meno:
EPROFI.SK s.r.o.
IČO: 46 698 8