Plánujte produktívne s novým motivačným diárom >>

Učíme praxou

Mondo International Academy

Na prax orientované akreditované vzdelávanie MBA, LLM, MPA, MSc, DBA, BA, BSc

Služby:

Mondo International Academy je moderná a inovatívna akadémia na slovenskom vzdelávacom trhu so zameraním na poskytovanie Doktorandských programov DBA a DBM, Magisterských programov MBA, LLM, MSc, MPA, Bakalárskych programov BA, BSc Postgraduálneho charakteru a manažérskych kurzov pre dospelých. Okrem toho Mondo International Academy poskytuje programy pre najmladších vo veku 8 až 14 rokov vedomostného charakteru formou hry a interakcie. Mondo International Academy ponúka vzdelávanie dennou, externou a kombinovanou formou a to v oblasti Magisterských a Bakalárskych programov. Doktorandské štúdium sa ponúka Online formou. Mondo International Academy získala v júni 2015 akreditáciu na všetky vzdelávacie programy splnením požiadaviek International Education Society (IES). “International Education Society (IES), bola založená v roku 1997 a počas svojej existencie sa stala najväčšou inštitúciou špecializujúcou sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov rozličných typov. IES bola založená ako nástupnícka organizácia programu európskeho spoločenstva YOUTH. Tento program bol za riadenia a s finančnou podporou PHARE realizovaný v rokoch 1993 – 1996 ako spoločný projekt Veľkej Británie, Poľska, Írska a Českej republiky. Program YOUTH bol koordinovaný centrálou OUVERTURE v Glasgowe a metodická pomoc bola poskytovaná kancelárii ECOS-OUVERTURE v Budapešti. V rámci programu YOUTH bola sledovaná problematika súvisiaca s uplatňovaním absolventov rôznych typov vzdelávacích zariadení na trhu práce. Výsledkom prieskumu bolo, mimo iného zistenie, že jedným z hlavných nedostatkov je absencia medzinárodného dokladu – certifikátu, ktorý svojmu držiteľovi umožní lepšie sa presadiť na medzinárodnom, ale aj tuzemskom trhu práce a zamestnávateľom poskytne kvalitné informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia.” Absolvovaním štúdijných programov študent získa Medzinárodne akreditovaný diplom vo vybranom odbore.

Váš hlas: Žiadné (1 vote)

Ďalšie firmy s podobným zameraním:

Microformat

Kontaktné údaje

Mobil: 0919061363
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Záhradnícka 60
PSČ: 821 08
Mesto: Bratislava

Firemné údaje

Obchodné meno:
Mondo International Academy
IČO: 48082295
DIČ: 2120044916