Personálne a podnikateľské poradenstvo a vzdelávanie

Agentúra BLOMO Work, s.r.o.

Spoločnosť BLOMO Work, s.r.o. pôsobí v oblasti personálneho poradenstva, podnikateľského poradenstva, vzdelávania a zabezpečuje činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov. Realizujeme nábor, testovanie, vyhodnocovanie, pohovory a výbery, tvorbu interných noriem, smerníc, zmlúv, dohôd, dekrétov, rozhodnutí, príkazov a iných dokumentov, personálne, ekonomické a účtovné poradenstvo, školenia, semináre, prezentácie, oudoor vzdelávacie a teambuildingové podujatia.

Služby:

Vaša spoločnosť potrebuje kvalitných odborníkov a optimálne riešenia, my Vám ich ponúkame... Zrealizujeme pre Vás nábor, testovanie, vyhodnocovanie, pohovory a výbery na vysokej profesionálnej úrovni. Identifikujeme Vaše potreby a ponúkneme Vám alternatívy založené na rešpektovaní individuality a výnimočnosti Vašej spoločnosti. Váš progres podporíme firemným, podnikateľským a organizačným poradenstvom. Venujte sa Vášmu podnikaniu, my Vám ponúkame riešenia... Expandujte na trhu a rozvíjajte svoje možnosti investovaním do Vašich ľudí. Osobnostný a vedomostný rast zamestnaneckého potenciálu pre Vás zabezpečíme zostavením vzdelávacích a tréningových aktivít na mieru. Sprostredkujeme realizáciu Vašich zámerov pri organizovaní oficiálnych i voľnočasových podujatí, prenájme, predaji a kúpe nehnuteľnosti, preprave osôb a v mnohých iných oblastiach. Sme tu pre Vás...

Váš hlas: Žiadné (1 vote)

Ďalšie firmy s podobným zameraním:

Kurzy (74)
Microformat

Kontaktné údaje

Tel.: +421/ 2/ 52 62 17 18
FAX:+421/ 2/ 52 62 17
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Rajská 10/a 811 08 Bratislava

Firemné údaje

IČO: 43812805
DIČ: 2022477897
IČ DPH: SK 202247789