Plánujte produktívne s novým motivačným diárom >>

Agentúra TOP - preklady a tlmočenie - úradné preklady

agentúra TOP preklady a tlmočenie, s.r.o.

Potrebujete preklady alebo tlmočenie? Úradné preklady? Prekladáme vo viac ako 40 jazykoch, zabezpečujeme preklady aj v neštandardných jazykoch. Úradné a súdne preklady, overené preklady, výpisy z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, dokumenty zo spoločenského života, dokumenty z právnej oblasti, rozsudky, spoločenské zmluvy, kontrakty a dohody, odborné publikácie, návody na obsluhu, osvedčenia o štátnej skúške, vysvedčenia, študijné programy a výsledky, potvrdenia o návšteve školy, rodné a sobášne listy, certifikáty, úradné dokumenty, uznesenia a rozhodnutia.

Služby:

Preklady textov do cudzích a z cudzích jazykov. Úradné preklady (súdne preklady, súdnoznalecké preklady, overené preklady). Tlmočíme na Slovensku i v zahraničí vo viac ako 40 jazykoch.

Referencie:

Agentúra TOP celosvetovo dlhodobo spolupracuje s mnohými zahraničnými spoločnosťami. Máme klientov z Rakúska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Talianska, Francúzska, ale aj z Austrálie, Japonska či Ameriky. Väčšina našich prekladov ide do inžinierskych, strojárskych, investorských a developerských projektov. Jednými z najväčších a dlhodobých projektov sú špecializované preklady z oblasti zvárania alebo technických plynov. Konkrétne referencie vieme záujemcom poskytnúť na požiadanie.

Váš hlas: Žiadné (Počet hlasov: 5)

Ďalšie firmy s podobným zameraním:

Microformat

Kontaktné údaje

Mobil: +421 903 406 457
Kontaktná osoba: Ing. Jana Vojčiková
Tel.: +421376503652
E-mail:

Adresa sídla

Ulica, č.: Štúrova 4
PSČ: 949 01
Mesto: Nitra

Messenger

Skype: agenturatop

Firemné údaje

Obchodné meno:
agentúra TOP preklady a tlmočenie, s.r.o.
IČO: 36474134
DIČ: 2020025304